Stichting Hemus wil de omslag naar een natuur-inclusieve landbouw bevorderen door in de praktijk te experimenteren met de integratie natuur en landbouw, met biologische landbouw als uitgangspunt. Daarvoor verwerft Hemus gronden in eigendom, pacht of anderszins en gaat deze bewerken in samenwerking met andere partijen. Hemus wil praktijkkennis opdoen met de integratie van landbouw en natuur met als doel vergroting biodiversiteit en kennis bij elkaar brengen en verspreiden aan boeren, natuurbeheerders, beleidsmakers, ketenpartijen en andere belanghebbenden.